Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Program

Informacja

Konferencja odbędzie się zdalnie z użyciem platformy MS Teams.

Czwartek, 14 stycznia 2021, ku pamięci Romana Suszki

Link do spotkania: czwartek

 • 16:00 — Otwarcie obchodów III Światowego Dnia Logiki: Mariusz Urbański (UAM), Andrzej Indrzejczak (UŁ), Dorota Leszczyńska-Jasion (UAM)
 • 16:10 — Jerzy Pogonowski (UAM), Pierwsze prace logiczne Romana Suszki
 • 16:40 — Mieczysław Omyła (UW, UKSW), Geneza i znaczenie logiki niefregowskiej
 • 17:10 — Przerwa na kawę
 • 17:30 — Janusz Czelakowski (UO), Operator Suszki
 • 18:00 — Piotr Łukowski (UJ), Profesor Suszko na nowo odczytany
 • Do 20:00 — dyskusja

Piątek, 15 stycznia 2021, ku pamięci Jana Gregorowicza

Link do spotkania: piątek

 • 15:50 — Otwarcie drugiej (łódzkiej) sesji III Światowego Dnia Logiki: Andrzej Indrzejczak (UŁ)
 • 16:00 — Kordula Świętorzecka (UKSW), Test paru filozoficznych aplikacji logiki zmiany LC
 • 16:30 — Bogusław Maryniak (UŁ), Logos i logika
 • 17:00 — Zofia Hałęza (UŁ), Czy „wynajdowanie” można ująć w metody logiczne, czyli o wnioskowaniu z analogii Władysława Biegańskiego
 • 17:30 — Przerwa na kawę
 • 17:45 — Maria Lewandowska (UŁ), Profesor Jan Gregorowicz w moim życiorysie zawodowym oraz na ścieżkach prywatnego życia
 • 18:25 — Ryszard Kleszcz (UŁ), Badania metodologiczne w Katedrze Logiki Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1965)
 • 19:05 — Jan Woleński (UJ, WSIiZ w Rzeszowie), Logika i prawo
 • 19:45 — Zakończenie: Andrzej Indrzejczak (UŁ), Dorota Leszczyńska-Jasion (UAM), Mariusz Urbański (UAM)